Gode Links

Listen af links vil vokse i løbet af kurset. Har du fundet et godt link så sæt det gerne ind her. Tryk på "Edit" i nederste højre hjørne og indsæt dit link…

Se et leksikonopslag på ordet "Byplanlægning" her

OM KORT, og om at de ikke kan stoles på:
Læs en artikel og se billeder af kort der ændrede verdens historien her
Map My Track - en app der kan kortlægge hvor du går med din mobil.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License