Intervention I Byen

I løbet af semesteret skal holdet udføre en intervention i byen. Som planlægning skal du lave følgende;
Hjemmeopgave: Forbered en ide til en intervention i byen. Der er ingen begrænsninger til din interventions-ide, andet end at den skal kunne lade sig gøre fysisk i Aarhus i ugen 5.-12. November. Et par forslag kunne være en flashmob, en tekstuel intervention som f.eks. skilte opsat i byen, et skuespil (som i "improv everywhere"), en offentlig dans (som "Where the hell is Matt") - kun fantasien sætter grænsen. Når du møder op mandag d. 22.oktober får du maks. 2 minutter til at 'sælge' din ide til resten af holdet, hvorefter vi skal begynde at planlægge en intervention i byen.

Læs som forberedelse: både artiklen fra opfindereren af Flash Mob, og artiklen om graffiti i Kabul vedhæftet denne side og:
Nicholson, Judith A. (2005), “Flash! Mobs in the Age of Mobile Connectivity”, Fibreculture Journal, (6)
- som kan findes på dette link:http://six.fibreculturejournal.org/fcj-030-flash-mobs-in-the-age-of-mobile-connectivity/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License