Litteratur

Følgende tekster er blevet læst i løbet af semesteret: (alle tekster er inkluderet i kompendiet)
Auge, Marc (1995): Non-places

Breinbjerg, Morten (2003): At Lytte Til Verden: 'Mellem Hermeneutik og Erotik' trykt i ”Autograf – tidsskrift for ny kunstmusik 4:12 dec 2003”.

Bull, M. (2005). “No Dead Air! The iPod and the Culture of Mobile Listening.” in Leisure Studies, 24(4), 343-355. ISSN: 0261-4367

Couldry, Nick and McCarthy, Anna (eds),(2004): Media Space: Place, Scale and Culture in a Media Age. London: Routledge

Davila, Arlene (2004): ‘The Marketable Neighbourhood: Commercial Latinidad in New York’s East Harlem’ in

Gehl (1971): Livet Mellem Husene. København: Arkitektens Forlag

Gehl (2010): Byer for Mennesker. København: Bogværket

Goffman, Erving (1963), "Behavior in Public Places"

Gram, Nina (2010): 'Ipod og Bobler' i skriftserien Fra Akademiet. Aarhus: Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse, Aarhus Universitet.
http://au.academia.edu/NinaGram/Papers/678912/iPod_og_Bobler

Harvey, David (2009): ‘The Right to the City’ in new left review 53 sept oct 2008 23

Helder, Jørn (2009): ’Klassisk Kommunikation’ i Helder, J. Bredenlow, T og Nørgaard, J. T. (red): Kommunikation – En Grundbog, København: Hans Reitzel’s Forlag

Just, Sine Nørholm og Burre, Thomas (2010): ’Actionfilm og Kaffeklubber – Kommunikation som Meningsdannelse’ i Kultur og Kommunikationsteori: En introduktion. København: Hans Reitzel’s forlag

Juul-Frost Arkitekter (2009): 'Tanker' i Det Kendte i Det Fremmede: Byens Rum 2. Byens Rum som Udviklingsstrategi. København: Fonden til Udgivelse af Arkitekturtidsskriftet B

The Jam (1977): In The City sang og musik af The Jam

Nicholson, Judith A. (2005), “Flash! Mobs in the Age of Mobile Connectivity”, Fibreculture Journal, (6). http://journal.fibreculture.org/issue6/issue6_nicholson.html

Nielsen, Tom (2008): ’Overskydende og Fremmede Byrum’ i Juul Frost Arkitekter (red.) (2008): Det Fremmede i det Kendte: Byens Rum 1. København: Arkitekturforlaget

Moores, Shaun (2004): 'The Doubling of Place: Electronic media, time-space arrangements and social relationships' in Couldry, Nick and McCarthy, Anna (eds),(2004): Media Space: Place, Scale and Culture in a Media Age. London: Routledge

Pløger, John (2008): ’Midlertidige Byrum’ i Juul Frost Arkitekter (red.) (2008): Det Fremmede i det Kendte: Byens Rum 1. København: Arkitekturforlaget

Rheingold, Howard (2002), Smart mobs: the next social revolution, Cambridge, Massachusetts: Perseus Publishing

Sennett, Richard (2008): Et Samfund hvor man ser Hinanden i i Juul Frost Arkitekter (red.) (2008): Det Fremmede i det Kendte: Byens Rum 1. København: Arkitekturforlaget

Nielsen, Tom (2008): ’Overskydende og Fremmede Byrum’ i Juul Frost Arkitekter (red.) (2008): Det Fremmede i det Kendte: Byens Rum 1. København: Arkitekturforlaget
Wasik, Bill (2006): ‘My Crowd - Or, Phase 5: A report from the inventor of the flash mob’ i Harpers Magazine March,2006

I øvrigt kan anbefales:
Artikel om Byens Sociale Koreograf (og sammenhængen mellem denne ide og The Situationists)i: http://choreograph.net/articles/lead-article-social-choreography-steve-valk-and-the-situationists

Flere artikler i bogen: Couldry, Nick and McCarthy, Anna (eds),(2004): Media Space: Place, Scale and Culture in a Media Age. London: Routledge

Foucault, M. (1977): Discipline and Punish (translated by A. Sheridan.) London: Penguin Books.

Gehl, Jan (2010): Byer for Mennesker København: Bogværket

Goffman, E. (1959): The Presentation of the Self In Everyday Life. New York: Doubleday 1959.

Goffman, E. (1967): ‘Where the Action is’ in Goffman, E. ed. Interaction Rituals: Essays on face to face behaviour. Chicago: Aldine Publishing Company

Yderligere læsning om temaer vi har gennemgået:
Litteratur om Flashmobs
Baz Kershaw (2003): Curiosity or Contempt? On Spectacle, the Human and Activism. http://muse.jhu.edu/journals/theatre_journal/v055/55.4kershaw.html
Baz Kershaw (2007): Theatre Ecology: Environments and Performance Events. Uddrag af bogen her
Virág Molnár: Reframing Public Space Through Digital Mobilization: Flash Mobs and the Futility(?) ofContemporary Urban Youth Culture: http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic497840.files/Molnar_Reframing-Public-Space.pdf
Schepers, Selina. 2008. “The power of many in the pursuit of nothing.” i Cultures of Arts, Science and Technology 1 (1): 15-34.
Pinder, David. 2005. “Arts of urban exploration”. In Cultural Geographies vol. 12, no. 4. SAGE, 383-411. http://cgj.sagepub.com/content/vol12/issue4/ ISSN: 1474-4740
Stevens, Quentin (2007): The Ludic City. Se et uddrag af bogen HER
Bogen "Pranks 2" har iøvrigt interviews med folk der har lavet "happenings i byen" fra hele verden. Du kan se et uddrag af bogen HER
- Bogen "Theatre of the Oppressed" (1979) af Augusto Boal kan også anbefales. Se udpluk fra bogenHER
Se også den svenske artikel "Transduce", vedhæftet som fil på denne side -den handler om:"ATT LEKA FRAM SPELRUM FÖR FLYKTIGA,NÄTVERKSBASERADE FORMER AV KULTURSKAPANDE"

Litteratur om Lyde, soundscapes og byer:
Se: http://www.blurrededge.co.uk/paper/Chris_Green_A_Discussion_In_Soundscape.pdf
Se blandt andet kapitlet 'Sonic Urbanity' i bogen "Mediapolis: popular culture and the city" af Alex de Jong, Marc Schuilenburg, her:
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=bCxd_AC-2-QC&oi=fnd&pg=PA9&dq=mp3+culture+city&ots=1Z---Zn48G&sig=j8i6NsBMnqWkuaH_Bu8hK40XcZk#v=snippet&q=i%20Pod&f=false
Læs også artiklen "My Music, My World: using the MP3 Player to shape experience in London" af Miryam Simun (2009), der kan findes på følgende link: http://nms.sagepub.com/content/11/6/921

Lidt mere tekst om Situationisterne:
Om hvordan Situationisterne kan nyfortlkes praktisk i nutidens urbane miljø:
Wrights & Sites “A misguide to anywhere” (see excerpts from all three published books here
articles etc on http://www.mis-guide.com/ws/documentation.html (especially the short: http://www.mis-guide.com/ws/documents/citywalker.html)
Fiona Wilkie’s review of "Mis-guide to Anywhere" http://muse.jhu.edu/journals/performing_arts_journal/v029/29.2wilkie.pdf (access through State Library or from the University network.) From: PAJ: A Journal of Performance and Art. PAJ 86 (Volume 29, Number 2), May 2007 (contents: http://muse.jhu.edu/journals/performing_arts_journal/toc/paj29.2.html)
Pinder, David. 2005. “Arts of urban exploration”. In Cultural Geographies vol. 12, no. 4. SAGE, 383-411. http://cgj.sagepub.com/content/vol12/issue4/ ISSN: 1474-4740
Sadler, Simon. 1998. The situationist city. Cambridge Ma.: MIT Press. ISBN 0-262-19392-2. Pp 69-103.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License